Platforma AgriTrace
za generiranje in upravljanje zelenih vrednostnih verig

Platforma AgriTrace za generiranje in upravljanje zelenih vrednostnih verig je prva rešitev na trgu, ki bo naslovila nadzor in upravljanje celotnega življenjskega cikla produktov, in ne zgolj dobavne verige. Omogočala bo transparenten zajem, spremljanje ter poročanje okoljskih (in socialnih) vplivov v vseh procesih vzdolž verige vrednosti. Platforma AgriTrace bo temeljila na najnovejši tehnologiji – procesiranje na robu, v megli in v oblaku, blockchain in pametne pogodbe, Internet stvari – in tehnikah za prilagajanje številu procesov in deležnikov v verigi, kar bo omogočalo njeno uporabo za širok spekter uporabniških primerov v različnih industrijah.

Projekt financira Evropska unija - NextGenerationEU in je del Načrta za okrevanje in odpornosti, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost v okviru evropskih sredstev. Skupna vrednost projekta je 499.549,42 EUR, vrednost sofinanciranja pa 299.729,63 EUR. Trajanje: 2022 – 2024.

GRAD 4.0

Konzorcij podjetij v sestavi GIC Gradnje d.o.o., SRC d.o.o., Robotina d.o.o. in Sunesis d.o.o. je pridobil sredstva EU v okviru razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva za izvedbo projekta Gradbeništvo 4.0.

Namen projekta je izvedba celovite digitalne preobrazbe vodilnega partnerja konzorcija, podjetja GIC Gradnje, in številnih poslovnih funkcij pri ostalih partnerjih. S tem naslavljamo glavne izzive, ki jih globalno in posledično tudi v Sloveniji zaznava in občuti gradbena panoga, na kar imajo pomemben vpliv tudi digitalne tehnologije in digitalizacija. O ambiciji in zahtevnosti projekta priča predvsem dejstvo, da je gradbeništvo na samem repu panog po stopnji digitalizacije.

Pričakovan rezultat projekta bodo vpeljane nove metode, procesi in načini dela kot pozitiven učinek tehnološko napredne digitalne preobrazbe. Z aktivnostmi v sklopu podprojektov Gradbišče 4.0 in Betonarna 2.0. bomo prenovili in digitalizirali procese na gradbiščih in v betonarnah, z vpeljavo Gradbene platforme posodobili upravljanje postopkov in dokumentacije, z Zgradbo kot platformo pa spremenili način dojemanja zgradb. Projekt vključuje tudi izdelavo celovite digitalne strategije in namenja velik poudarek ne samo razvoju in uporabi naprednih digitalnih tehnologij, pač pa tudi dvigu digitalnih kompetenc zaposlenih, spremembi (digitalne) kulture ter krepitvi zmogljivosti partnerjev.

Projekt je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost.

Platforma KumuluzAPI za upravljanje ekosistema APIjev v okoljih pametnih mest in skupnosti

Cilj projekta je razviti inovativno platformo za vzpostavitev ekosistema APIjev v okolju pametnih mest in skupnosti – KumuluzAPI in jo lansirati na globalni trg. Platforma KumuluzAPI pomembno poenostavlja vzpostavitev API ekonomije na nivoju pametnih mest. Vpeljuje decentraliziran marketplace, ki omogoča hitro in učinkovito povezovanje zainteresiranih deležnikov in napredne metode monetizacije APIjev na osnovi uporabe AI. Iz vidika tehničnih inovacij KumuluzAPI vpeljuje city-native APIje, ki omogočajo kontekstno odvisno obnašanje, prilagojen smart-city API prehod s podporo IoT in analitična orodja za spremljanje uporabe APIje na osnovi strojnega učenja. K temu dodaja industrijsko oblikovanje in ekodesign. Gradi na temeljih ekonomije APIjev in vpeljavi novih vrednostnih verig ter omogoča razvoj novih inovativnih rešitev za pametna mesta in skupnosti na različnih področjih, kot so promet, zdravstvo, javna uprava, logistika, itd. Temelji na tehnologijah mikrostoritev, vsebnikov Docker, Kubernetes, edge in fog computinga, decentraliziranih tehnologij, agilnega razvoj ain DevOps.

KumuluzAPI omogoča bolj enostavno povezovanje deležnikov, ki želijo ponuditi APIje, zaradi decentraliziranega načina delovanja pa ne zahteva usklajevanja posameznih deležnikov in omogoča lažje integracije. Prodajno bo umeščen kot eden od elementov digitalne platforme Kumuluz (kumuluz.com), ki je že mednarodno priznana in je že prejela več mednarodnih nagrad.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Projekt EDISON WINCI
(ang. Eco Driving Innovative SOlutions and Networking - Wireless Induction Charging Infrastructure)

Projekt EDISON WINCI (ang. Eco Driving Innovative SOlutions and Networking - Wireless Induction Charging Infrastructure) je bil uspešno izbran na Javnem razpisu za »Demo piloti II 2018«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT.

NAZIV PROJEKTA: EDISON WINCI - Razvoj infrastrukture, kompetenc in gradnikov poslovnih modelov logističnih sistemov električnih vozil z brezkontaktnim polnjenjem

Na doseganje okoljskih ciljev ima pomemben vpliv razvoj novih, zelenih tehnologij v mobilnosti, saj ta prispeva k okvirno 30 % celotnih emisij CO2, poleg tega pa je predvsem v večjih urbanih mestih, skoraj v celoti vir škodljivih emisij prašnih delcev in NOx. Razvoj novih rešitev, kot je razvoj čistejših vozil, poleg spremembe obnašanja uporabnikov zahteva tudi spremembo obnašanja ponudnikov novih čistejših rešitev oz. poslovnih modelov, ki spremembo v prvi vrsti sploh omogočajo. Če želimo doseči tako celovite preboje, pa so potrebni tudi celoviti pristopi in razvoj rešitev, ki bodo uporabnikom omogočali enostaven prehod k novim tehnologijam ob večjem udobju in boljši uporabniški izkušnji ter jih spodbujali k širjenju in vnovični uporabi zelene mobilnosti.

Hitrejši preboj električnih vozil (EV) na trg je mogoče pospešiti z več ukrepi. Eden od teh je razvoj brezstičnega polnjenja EV, ki temelji na ustvarjanju magnetnega polja in posledično električnega toka med oddajnimi tuljavami v vozišču oz. vozni podlagi ter sprejemnimi tuljavami v vozilu. Naša rešitev bo s pomočjo brezkontaktnega polnjenja omogočala:

 • zmanjšanje količine potrebnih baterij in s tem zmanjšanje teže in cene vozila,
 • bistveno daljše dosege električnih vozil (z več polnjenji na vmesnih postankih),
 • enostavno polnjenje (v dinamični izvedbi brez nepotrebnih in neželenih postankov),
 • zmanjšanje negativnega okoljskega vpliva proizvodnje in razgradnje baterij in
 • enostavno zaračunavanje stroškov porabljene električne energije,
s čimer bodo električna vozila postala privlačnejša, njihova uporaba pa bo omogočala več udobja v primerjavi s klasičnimi vozili.

V projektu obravnavamo tehnologijo brezžičnega polnjenja, kot enega od ključnih tehnoloških omogočiteljev (KET), ki v kombinaciji z drugimi hitro razvijajočimi tehnologijami (veriženje blokov, internet storitev/stvari, družbena omrežja, računalniški oblak in pametni telefoni ...) omogoča razvoj novih inovativnih poslovnih modelov multimodalne mobilnosti, ki podpirajo tudi razvoj delitvene ekonomije.

Zato želimo partnerji konzorcija v Sloveniji kot prvi razviti in v realnem okolju validirati manjkajoče ključne gradnike celovitega podpornega okolja, ki bodo omogočali enostavno brezkontaktno polnjenje električnih vozil in s tem podpirali razvoj inovativnih poslovnih modelov delitvene ekonomije med uporabniki in ponudniki (energije, infrastrukture, komponent, storitev, vozil idr.).

Glavni cilji in kazalniki projekta:
Cilj 1: Razvoj digitalnih rešitev
Kazalnik: Aplikacija, s katero uporabnik (na mobilni napravi) enostavno in varno poišče, rezervira, uporabi, vrne in plača storitev električne mobilnosti, ki temelji na sistemu brezkontaktnega polnjenja EV (in povezuje storitve več kot enega ponudnika).
Cilj 2: Razvoj gradnikov multimodalne mobilnosti
Kazalnik: Razvit poslovni model za multimodalnost, ki vključuje EV z brezkontaktnim polnjenjem (kot modul integriran v mobilno/spletno aplikacijo tretjih ponudnikov in pospešuje uporabo EV z brezkontaktnim polnjenjem).
Cilj 3: Prenos energije in povezava z energetskim sistemom
Kazalnik: Razviti prototipi sestavnih elementov, s katerimi je omogočeno delovanje statičnega indukcijskega polnjenja, z dokumentirani APIji. Vsaj 5 prototipov komponent za opremljanje polnilnih postaj, z dokumentiranimi APIji.
Cilj 4: Identifikacija in razvoj rešitev, primernih za integracijo v vozila
Kazalnik: Razvite komponente za povečanje učinkovitosti in varnosti električnih vozil. Vsaj 5 prototipov komponent za povečanje učinkovitosti in varnosti električnih vozil.
Cilj 5: Demonstracija delovanja sistema
Kazalnik: Izvedena demonstracija delovanja celovite IT rešitve brezstičnega polnjenja električnega vozila in demonstracije delovanja razvitih komponent sistema ter novo razvitih tehnologij. 5 demonstracij novih rešitev.

Vodilni partner:

 • HIDRIA, razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o.
Partnerji:
 • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj
 • GoOpti Inteligentne Transportne Rešitve d.o.o.
 • ISKRA d.d.
 • NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o.
 • Pošta Slovenije d.o.o.
 • Sunesis, inovativne tehnologije in storitve, d.o.o.

OBDOBJE: 1. 10. 2019 - 31. 5. 2022

VODJE / KOORDINATORJI:

 • dr. Vitoslav Bratuš - HIDRIA d.o.o.
 • dr. Alen Orbanić - Abelium d.o.o.
 • Marko Guček - GoOpti d.o.o.
 • mag. Simon Štrancar - ISKRA d.d.
 • dr. Špela Bolka - NELA d.o.o.
 • Branka Leskovšek - Pošta Slovenije d.o.o.
 • dr. Eva Zupančič - Sunesis d.o.o.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Platforma za zbiranje podatkov in zaznavanje potreb množic v okoljih pametnih mest in skupnosti

Cilj projekta je razviti inovativno platformo za zbiranje podatkov in zaznavanje potreb množic v okoljih pametnih mest in skupnosti – KumuluzCrowdsensing in jo lansirati na globalni trg. Platforma KumuluzCrowdsensing omogoča zbiranje podatkov in zaznavanje potreb množic v okoljih pametnih mest in skupnosti skozi enostavno in učinkovito zbiranje podatkov iz mobilnih naprav, senzorjev, naprav IoT, pametne prometne infrastrukture, pametnih stavb in ostalih virov. Omogoča aktivno in pasivno vključevanje uporabnikov (prosumerjev). Zbrane podatke anonimizirano izpostavlja skozi APIje, kar bo omogočilo razvoj novih inovativnih rešitev za pametna mesta in skupnosti na različnih področjih, kot so promet, zdravstvo, javna uprava, logistika, itd. Take rešitve bodo izkoriščale podatke množic, enostavno dostopne na KumuluzCrowdsensing. To bo dalo priložnost drugim (slovenskim in tujim) podjetjem, da se z inovativnimi rešitvami prebijejo na globalni trg, s čemer bo projekt dosegel multiplikativne učinke. Ker je pri zbiranju podatkov uporabnikov (prosumerjev) vedno prisotna bojazen slednjih v smislu, kje se ti podatki shranjujejo in za kaj se uporabljajo, bo platforma KumuluzCrowdsensing temeljila na distribuirani in šifrirani hrambi podatkov z uporabo tehnologije blockchain za shranjevanje občutljivih podatkov ter uporabi pametnih pogodb za urejanje dostopa do podatkov ter njihovo kasnejšo monetizacijo. S to tehnologijo bomo kljub enostavnemu vmesniku za uporabnike zagotovili transparentnost v smislu zbiranja, obdelave in dostopa do podatkov.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Kumuluz Crowdsensing

UHUB – storitvena informacijska platforma za digitalno transformacijo pošte in lokalizacijo gospodarstva

UHUB je inovativen RR projekt, katerega končni cilj je povsem nov izdelek podjetja, ki v bistveni meri spreminja poslovno dejavnost gospodarske skupine. UHUB je storitvena informacijska platforma za digitalno transformacijo Pošte in lokalizacijo gospodarstva – pošte ključno razširijo svojo storitveno kapaciteto in portfelj funkcionalnosti, lokalne skupnosti pa pridobijo konkretno infrastrukturno podporo za spodbudo ekonomske aktivnosti za samooskrbo ter lokalno kroženje dobrin. UHUB je trajnostna storitvena platforma za digitalno transformacijo pošte in lokalizacijo gospdarstva, ki bo temeljila na samooskrbi in skrajševanju logističnih verig. Je razvojni odgovor na izziv upadanja pisemskega prometa in s tem zmanjševanja pomena in relevantnosti pošt, kot na izziv vse večje izključenosti lokalnih skupnosti iz ekonomskih odnosov. UHUB skozi transformacijo Pošte inovativno naslovi in rešuje oba problema. Osredotočen je na lokalne skupnosti, omogoča lokalno kroženje dobrin ter s tem samouravnalni mehanizem ponudbe in povpraševanja.
Po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je projekt UHUB, ki ga je prijavil konzorcij partnerjev APS PLUS, Result in Sunesis, prejel sofinanciranje prijavljenega projekta v skladu z oddano vlogo v višini največ do 499.561,99 EUR nepovratnih sredstev.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.